legenda
POLONISTYKA - PRACOWNICY
legenda
POLONISTYKA - UCZNIOWIE
legenda
POLONISTYKA - STUDENCI
 

O Gombrowicza „wybijaniu się ze stylu polskiego”. Relacja uczennicy

swarzedzmt2
4 lutego w II LO w Swarzędzu odbyły się warsztaty dotyczące  twórczości Witolda Gombrowicza przeprowadzone przez dr. Marcina Telickiego, w których  udział wzięli uczniowie klasy IIIA, objętej patronatem IFP UAM. Uczestnicy spotkania poruszyli kwestię obecności buntu w twórczości autora "Ferdydurke" – w literaturze, a także w życiu codziennym..
POLONISTYKA - UCZNIOWIE

 

 

 

Uczestnicy dyskusji dowiedzieli się, w jaki sposób protestował Gombrowicz. Ten sławny pisarz krytykował bowiem współczesnych mu twórców za ograniczanie narodu z powodu pozostawania przy starych ideach.  Pisał o aktualnościach, jednocześnie piętnując zatrzymywanie się na historii, poprzez nieustanne odwoływanie się do niej. 

 

swarzedzmt

 

Sam Gombrowicz uważał się za błazna, który wytyka innym błędy i proponuje ludziom odgrywanie siebie w różnych sytuacjach, co pomogłoby im wyjść poza krąg polskości. Gombrowicz w "Dziennikach" pisał to wszystko „tytułem propozycji”, gdyż chciał, aby ludzie zastanowili się nad tym problemem  i wyciągnęli wnioski na przyszłość.

Julia Kryślak

4 lutego w II LO w Swarzędzu odbyły się warsztaty dotyczące  twórczości Witolda Gombrowicza przeprowadzone przez dr. Marcina Telickiego, w których  udział wzięli uczniowie klasy IIIA, objętej patronatem IFP UAM. Uczestnicy spotkania poruszyli kwestię obecności buntu w twórczości autora "Ferdydurke" – w literaturze, a także w życiu codziennym.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3