legenda
POLONISTYKA - PRACOWNICY
legenda
POLONISTYKA - UCZNIOWIE
legenda
POLONISTYKA - STUDENCI
 

Zadania dla uczniów klas patronackich

zaddomowe
Tutaj znajdziecie zadania od prowadzących zajęcia. Powodzenia! :)
POLONISTYKA - UCZNIOWIE

 

 

 

 

 

 

 

Prowadząca projekt: mgr Zuzanna Kozłowska; szkoła: I LO Leszno; klasa: I

 

Zadanie 1. Treść:

Opisz w kilku zdaniach, co Twoim zdaniem charakteryzuje współczesne zjawiska językowe i / lub literackie.
Pytania pomocnicze: Co dzieje się obecnie z językiem? Czy pojawiają się w nim nowe słowa: neologizmy, zapożyczenia? Jakie? Dlaczego? Skąd pochodzą, jak zostały utworzone? Jakim wpływom podlega współcześnie język? Dlaczego? Jakie tematy porusza najnowsza poezja? Jaką ma formę?

Zadanie 2 (do wykonania do 6.01.2018). Treść:

 

Który aspekt współczesnej literatury wydaje Ci się najbardziej interesujący? Uzasadnij w kilku zdaniach.
 
Pytania  i treści pomocnicze:
Co zaskakuje Cię we współczesnych utworach literackich? Jak oceniasz ich formę? Czym forma ta różni się od form “tradycyjnych”? Gdzie szukasz nowych książek: w księgarni, bibliotece, w sieci? Czy język współczesnej literatury uważasz za atrakcyjny? Dlaczego? Dlaczego nie? Jak rozumiesz poniższe cytaty:
 
“(...) uwaga skupia się na samym biegu – możliwościach rozwoju i zapętleń akcji; kolejnych, coraz bardziej wymyślnych perypetiach ulubionych bohaterów. W ten sposób historia nigdy nie kończy się ostatecznie (...)”.
Daria Jankowiak, Pogoń za opowieścią - analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej,  “Studia medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 140.
 
“Niewzruszeni instytucjonalnym autorytetem i wiedzą, fani domagają się własnych praw do interpretacji, oceny i tworzenia kulturowych kanonów. Niezrażeni tradycyjną koncepcją własności literackiej oraz intelektualnej, napadają na kulturę masową, wykorzystując jej zasoby na swój użytek (...)”.
H. Jenkins, Textual Poachers Television Fans and Participatory Culture, "Studies in Culture and Communication", Routledge, New York 1992, s. 18.

 

*** 

 

Prowadząca projekt: dr Paulina Michalska, I LO Leszno, klasa II

 

W kilku zdaniach zdefiniuj wybrany przez siebie neologizm. Jeśli wybrany neologizm ma charakter znaczeniowy, w definicji uwzględnij obok znaczenia nowego także jego znaczenie dotychczasowe. Wskazane, by definiowane słowo dotyczyło najnowszej polszczyzny (z ostatnich kilku lat).

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3